Δεν φταίω εγώ κύριε δικαστή, αν δεν μου έλεγε ότι κρυώνει, δεν θα έκαιγα την πόλη…